aug 20

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Értékcsökkenési leírásként kell elszámolni az immateriális javak , a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése összegét.