Category: Fogalom

aug 20

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS

A kapcsolt vállalkozások olyan vállalkozások, amelyek egy érdekeltségi körhöz tartoznak, tulajdonosaik között átfedés van. Ennek akkor van jelentősége, amikor egymással szerződést kötnek, mert ekkor a transzferárak eltérhetnek a piacitól, és ez adóelkerülésre ad lehetőséget. Ezért a kapcsolódó vállalkozásoknak a szerződéseiket be kell jelenteni, és speciális dokumentálási eljárásokat kell követniük.

aug 20

GAZDASÁGI ESEMÉNY

Az újratermelési folyamatot alkotó eleme. A gazdasági esemény olyan beavatkozás, amely változást idéz elő a vállalkozás vagyonának összetételében és eredményének alakulásában

aug 20

FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW

A finanszírozási cash flow a pénzügyi műveletek hatását mutatja be a pénzáramra Készletek fogalma Készletek az olyan anyagi eszközök, amelyek a gazdálkodó tevékenységét rövid távon,közvetlenül vagy közvetetten szolgálják.

aug 20

ELLENÉRTÉK FEJÉBEN

Ellenérték fejében minden olyan tevékenység, ami nem minősül termékértékesítésnek, jogok és immateriális javak értékesítése, (jog-átengedés sajátos esete az értékpapír-ügylet) kötelezettségvállalás valamely cselekménytől való tartózkodásra, valamely helyzet állapot tűrésére közvetített szolgáltatások

aug 20

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Értékcsökkenési leírásként kell elszámolni az immateriális javak , a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése összegét.

aug 20

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

Az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a szerződés szerinti teljesítés időszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértékét.

aug 20

CASH FLOW KIMUTATÁS

A cash flow pénzáramlást jelent, összeállítása azt a célt szolgálja, hogy bemutassa azokat a főbb tényezőket, illetve területeket, amelyekhez egy üzleti év gazdasági eseményei során pénzeszközmozgás tartozik. A cash flow kimutatás tartalma a következő: Az operatív cash flow A befektetési cash flow A finanszírozási cash flow

aug 20

Bizomány

A Ptk. szabályai szerint a bizományos a megbízó javára, de a saját nevében köt adásvételi szerződést.

aug 20

A SZÁMVITEL TERÜLETEI

A SZÁMVITEL TERÜLETEI az információ elsődleges címzettje szerint, megkülönböztetünk: pénzügyi számvitelt és vezetői számvitelt

aug 20

A vezető számvitel fogalma

A vezetői számvitel a számvitelnek az a területe, amely olyan információkat szolgáltat a vezetők részére, amelyek segítségével a teljesítmények növelhetők, a költségek (ráfordítások) csökkenthetők, vagyis az eredmény maximalizálható. A pénzügyi számvitel tartalmát a számviteli törvény szabályozza. Ennek az az oka, hogy a pénzügyi számvitel alapvetően a piac szereplői számára – azaz külsők részére – ad …

Olvass tovább »